This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start

Energia i Środowisko w Wierzchosławicach


Gminy w Polsce podejmują szereg działań w zakresie efektywnego gospodarowania energią oraz ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska jakie niesie za sobą użytkowanie energii. Działania te wynikają nie tylko z obowiązków prawnych, lecz przede wszystkim z troski o zdrowie mieszkańców, lokalne środowisko i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. 

Skutki podejmowanych decyzji mają jednak szerszy charakter, gdyż przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych chroniąc klimat, a także wpisują się w realizację krajowych zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym bilansie energetycznym.

Portal edukacyjno-informacyjny dla gminy Wierzchosławice jest skutecznym narzędziem promocji działań na rzecz zrównoważonego użytkowania energii. Został on stworzony w celu przybliżenia mieszkańcom wiedzy o sytuacji energetycznej ich gminy oraz dostarczania aktualnych informacji o działaniach podejmowanych przez gminę i ich efektach.

Zapraszamy do zapoznania się z treściami portalu!


Zaloguj


Zapomniałeś hasła?